| Deskundig Onderwijs Advies | Lerende School | Oog voor Kwaliteit | Boeiend Opbrengstgericht Onderwijs | Vanuit Schoolambities | Passend Onderwijs |

Beeldcoach | Beeldbegeleider 


Ik ben een gecertificeerde beeldcoach.
Opgenomen in het Register Beeldcoaches Onderwijs ®

Beeldcoaching of beeldbegeleiding is een vorm van coaching waarbij de groepsleerkracht en de beeldcoach met filmopnames kijken naar patronen in het handelen van de groepsleerkracht en de reactie van de groep.


Servicebeurt

De meest effectieve manier om als groepsleerkracht beter te worden, is naar je eigen leerkrachtvaardigheden kijken en deze in kleine stapjes verbeteren. Daar kun je een extra paar ogen goed voor gebruiken, die jou helpen om te zien wat je doet en wat daarvan het effect is. 

Bij beeldcoaching of beeldbegeleiding maak ik video-opnames van (een gedeelte van) een les, aan de hand van de leervraag van een leerkracht. De groepsleerkracht en ik, als beeldcoach, analyseren de beelden en bespreken deze samen (de volgende week) na. 
Uit de bespreking kunnen herhaalde of nieuwe leervragen komen.
Een sessie van 3 beeldcoach contactmomenten is het meest effectief. Na elke sessie zal duidelijk het vervolg met de coachee besproken worden. 

De kracht zit in het feit dat de groepsleerkracht zelf de beelden ziet en vaak al snel genoeg weet wat al goed gaat e/o wat nog beter zou kunnen. Beelden zeggen meer dan 1000 woorden. 
Bij de analyse van de videobeelden kiest de groepsleerkracht een paar fragmenten uit die verband houden met de leervraag, zowel de successen als momenten die misschien lastiger waren. Deze beelden bekijken we samen en bespreken we nader.

De rol van de beeldcoach is zeer coachend, zoals de term al aangeeft. Er zullen vooral open vragen gesteld worden waardoor de groepsleerkracht zelf inzicht krijgt in zijn of haar handelen. Het gaat absoluut niet om het vellen van een oordeel of sturen richting een verbetering. Het gaat om het verder bouwen op vaardigheden die de groepsleerkracht al heeft.
Na de bespreking schrijft de collega zelf een korte reflectie als vertrekpunt voor de volgende opname. 

 

Door beeldcoaching krijgt de school niet alleen betere en enthousiastere leerkrachten. Groepsleerkrachten ontwikkelen bovendien hun communicatieve vaardigheden zoals feedback geven en ontvangen, reflectie en oplossingsgerichte gespreksvoering.
 
Het traject ziet er als volgt uit:
-Verkennend gesprek met de opdrachtgever.
-Intake leerkracht (formuleren heldere kijkrichting).
-Beeldopname in de groep, nagesprek met de leerkracht (formuleren van helder ontwikkelpunt).
-Beeldopname in de groep, nagesprek met de leerkracht (formuleren van helder ontwikkelpunt).
-Beeldopname in de groep, nagesprek met de leerkracht (afsluiten van traject en/of vervolg traject plannen).
-Evaluatiemoment met opdrachtgever.
 
Het is mogelijk om:
- Een traject met één groepsleerkracht in te plannen, sessie van 3 beeldcoachmomenten. 
- Op een school een team de servicebeurt aan te bieden, eenmalig beeldcoachmoment (beelden en nabespreken). Nabespreken is dan met schoolleider of intern begeleider erbij, om zo de verbinding binnen de school transparant te houden. 
Als alle groepsbezoeken gedaan zijn kan in een TEAMtraining, bijeenkomst aan het einde van de dag, een terugkoppeling van de inzichten (stand van zaken OP3, ped- didactisch handelen op de school) gegeven worden. 


*Op maat 

Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is.