Interim Kwaliteitscoördinator


De rol van de Intern Begeleider (IB’er) is aan het veranderen.
Waar de focus lange tijd lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit van het primaire proces van het onderwijs. Meer dan ooit is er namelijk behoefte aan sterke professionals die de kwaliteit in scholen kunnen bewaken en borgen en tegelijkertijd focus hebben op en kennis hebben over het leren van alle leerlingen en leraren: een kwaliteitscoördinator.


De IB’er in de rol van kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem van de school. Hij of zij inventariseert onderwijsverbeteringen in leerteams en ontwikkelgroepen, analyseert en rapporteert over ontwikkelingen m.b.t. zorg en leerresultaten en ontwikkelt daarmee (samen met het MT) het kwaliteitssysteem.

Het is van groot belang om een schoolbrede, duurzame kwaliteitsaanpak te ontwikkelen die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het dient als een leidraad en houvast voor zowel leerkrachten en schoolleiders, als ouders en leerlingen om de visie en ambities van de school daadwerkelijk uit te voeren, het overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en om de schoolprocessen te versterken. 


Verschillende scenario's om de rol als kwaliteitscoördinator op de school, binnen een bestuur, door mij vorm te laten geven: 
- om de rol van kwaliteitscoördinator (tijdelijk) te vervullen.
- om samen met de leerkrachten, de IB-er en de schoolleider evidence-informed verbeteringen in de school te ontwikkelen en de school te helpen met de implementering. 
- om naast de huidige IB-er meer invulling te geven aan de rol van de kwaliteitscoördinator, zoals die vandaag de dag beschreven wordt.

Met aandacht voor:
-Zorg & ondersteuning; zorgregisseur
-Focus op leren; leercoördinator
-Data & reflectie; trendanalist 

- om binnen een bestuur, training te geven (dagdelen), om de veranderende rol van de IB-er verder inzichtelijk te maken met behulp van o.a. de vernieuwde druk van het boekje 'de beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator', uitgegeven door PICA, i.s.m. LBBO. 


*Op maat 

Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is.