Linked2Gien

| Deskundig Onderwijs Advies | Lerende School | Oog voor Kwaliteit | Boeiend Opbrengstgericht Onderwijs | Vanuit Schoolambities | Passend Onderwijs |

SHINE BRIGHT LIKE A DIAMOND! 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs.
Elk kind wil leren lezen, rekenen, schrijven ... en de wereld om zich heen goed kunnen begrijpen.
Elk kind verdient het om te kunnen schitteren. 

Elk kind heeft talenten die tot ontwikkeling kunnen komen. 
Het zijn de volwassenen om het kind heen die moeten helpen om hem/haar in beweging te zetten, om zich te kunnen ontwikkelen! 


Ik begeleid jou of jullie school graag op verschillende gebieden.
Om te komen tot goed, passend, opbrengstgericht, boeiend & hoog kwalitatief onderwijs.
En dat voor elk kind. 
Zo goed als mogelijk. 
De basis op orde ... of zelfs meer! 

WELKOM
Mijn naam is Regina Vorderman.
Linked2Gien heb ik opgestart om scholen te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, in verschillende rollen, met verschillende vraagstukken, om in de kern voor ieder kind een verbeterslag te kunnen maken. 
De naam Linked2Gien is ontstaan nadat ik gevraagd ben om samen te werken met Leren in verbinding (voorheen Natuurlijk Leren, Jan Jutten). Eén van mijn vooraanstaande managemedrijfveren is de groene drijfveer 'Stelt mensen en sociale verbanden voorop'. Altijd op zoek naar verbinding in al mijn werk/opdrachten. 
Het is een knipoog naar LinkedIn. 
De opdrachtgever in verbinding met mij. Linked2Gien

Voor consultancy in het onderwijs.
Training, (beeld)coaching, (tijdelijke) interim IB, kwaliteitsmedewerker, kwaliteitscoördinator & sparringpartner in het onderwijs.
In de voorschool (VVE), het reguliere basisonderwijs, speciaal onderwijs (SO), speciaal basisonderwijs (SBO) en wellicht zelfs op het VO (denk aan o.a. (beeld)coach-trajecten).

Meer hierover? 
Ga snel verder naar mijn aanbod @onderwijs

 

Mijn onderwijsloopbaan & persoonlijk ontwikkeltraject in een notendop: 
IPABO - Groepsleerkracht - Basisonderwijs - Van speciale leerhulp naar RT - Zorg Coördinator - Master (S)EN - SBO - Interne Begeleiding - Boeiend Onderwijs - MT lid -  Beeldcoach - Gedeeld leiderschap SBO - Systeemdenker - Meetgestuurd Onderwijs - Verbindend Leiderschap - Opbrengstgericht Leiderschap - Onderwijsadviseur - Interim Intern Begeleider -EDI Trainer - Onderzoek & Advies (Nu-metingen) - VVE - Kwaliteitsmedewerker - Van IB naar Kwaliteitscoördinator - Freelancer / Consultant Onderwijs 

 

Vanaf 1994 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Met erg veel enthousiasme heb ik in de voorgaande dertig jaren samengewerkt met & geleerd van vele inspirerende collega's en trainers in het land. Van werken in het systeem naar werken aan het systeem. 

Tot april 2023 ben ik nog enkele dagen per week werkzaam bij InterZin Organisatie- & Onderwijs Advies. 
Meer over mij kun je ook alvast lezen op de website van  @Leren in verbinding. 


Ik ondersteun momenteel nog een paar scholen (regulier en SBO) in hun ontwikkeling van het onderwijsproces, de kwaliteitszorg, met de focus op de verbetering (afstemming) van het onderwijs. Dit doe ik in opdracht van de bestuurder, in verbinding met de schoolleider en intern begeleider en op de werkvloer met de groepsleerkrachten. Ik organiseer vooral samenhang binnen het schoolsysteem, vanuit het gedachtegoed van o.a. boeiend onderwijs (Jan Jutten, Natuurlijk Leren) & de lerende organisatie (Peter Senge) en de samenhang, coherence (Michael Fullan). Inzichten over levende systemen samen met opbrengstgericht passend onderwijs (OPO) kunnen hand in hand gaan om tot ontwikkeling te komen. Evenzo is dit passend bij HGW, OGW, PDCA,4D  of andere onderwijskundige-/zorg- (cyclische) kwaliteitssystemen. 

Ik kijk met de school (TEAM, MT) hoe de kwaliteitszorg van A - Z georganiseerd kan worden. Van elementen tot een systeem!
Alles binnen de kaders van het onderwijsproces, de verantwoording en de dialoog over de onderwijsresultaten. Middels de inzet van verschillende werk- en overlegvormen en het gebruik van hedendaagse tools werk ik mee als consultant, aan het bouwen van een kwalitatief goed schoolsysteem, waarin oog is voor een ieder die meedoet. 
T E A M ~ Together Everyone Achives More

 


ALLES heeft met ALLES te maken 
Klik op het uitrolmenu hieronder 

Kindniveau

*Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2)

Wat is goed voor deze leerlingen? Op deze school, in deze groep, in deze buurt. 
De ontwikkeling van het nieuwsgierige lerende kind staat voorop, in verbinding met zijn/haar groepsleerkracht, de groepsgenoten, de ouders, in die school, binnen zijn/haar omgeving, het dorp of de stad.
Elk kind met zijn of haar talenten. Uitgaande van de inzichten van o.a. Howard Gardner 'Het maakt niet uit hoe slim (knap) je bent, maar hoe je slim (knap) bent!'.

Werken vanuit o.a.: boeiend onderwijs in deze tijd, breinprincipes, complexiteit begrijpen, leren denken, zone van de naaste ontwikkeling, onderwijsbehoeften, belemmerende / beschermende factoren, differentiatie, leerdoelgericht, verlengde instructie, meervoudige intelligentie, optimaal tot leren komen van de leerling. 

Leerkrachtniveau (groep)

*Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), Pedagogisch- didactisch handelen (OP3), onderwijstijd (OP4), afsluiting (VO) (OP6)

Wat is goed voor deze leerlingen in deze groep? Wat gaat al goed? Wat kan nog beter, best? 
Heb je de basis op orde?
Op basis van data houd je je groep goed in de gaten. Ligt je groep op koers? 

Geef je uitdagend boeiend onderwijs waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen? 
Heb je hoge verwachtingen voor alle kinderen?
Is er een hoge betrokkenheid (leerplezier <-> leergemak/leerpijn)? 

Werken vanuit o.a.: boeiend onderwijs in deze tijd, doen begrijpen van de werkelijkheid/complexiteit, betekenisvol leren, een goed (effectief) instructiemodel (EDI, DPL), leerlingvolgsysteem, met / zonder methode (bronnenboeken), afstemming, passend onderwijs, respons op instructie, onderwijsplan / kwaliteitskaarten, vanuit leerlijnen & cruciale leerdoelen, collegiale consultatie. 

Leren vindt vooral plaats binnen de context van het dagelijks werk. Doordat mensen leren, veranderen ze en daardoor verandert de school. Leiders creëren een omgeving waarin leraren voortdurend reflecteren op hun werk, van en met elkaar de dingen leren die nodig zijn om onderwijs te creëren dat de moeite waard is. Voor henzelf, voor de leerlingen, voor de ouders, voor de regio en voor de samenleving als geheel. Het systeem creëert het gedrag, leiders creëren de systemen. 

TEAMniveau

*Kwaliteit van het onderwijsproces, kwaliteitszorg (SKA)

Wat is goed voor de collega's in dit team?
TEAM staat voor Together Everyone Achives More. Onderwijs maak je samen.
In een lerende organisatie, een lerende school, wil elke collega zijn/haar bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school. 
Het cyclisch leren van en met elkaar én met leerlingen en ouders. Het voortdurend samen delen, onderzoeken en verbeteren van de onderwijspraktijk. Het doel is altijd het versterken van de kwaliteit van het onderwijs, persoonlijk meesterschap, leerkrachtvaardigheden en het verbeteren van de leerresultaten van leerlingen. Door er samen verantwoordelijk voor te zijn. 

Werken vanuit o.a.: verbinding, professioneel kapitaal, lerende school/organisatie (Senge: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gedeelde visie, teamleren, systeemdenken), meetgestuurd onderwijs, bouwen aan relaties, professionele leergemeenschap (PLG), van curatief naar preventief, leren en innoveren in interactie.

SAMEN WERKEN - TEAM - VERBINDEN 
Werken aan schoolontwikkeling kan en doe je niet alleen. Dit werd in 2013 al mooi beschreven in het boek 'Van eiland naar WIJ-land', OMJS. TEAMwork staat bij mij hoog in het vaandel; TEAMbuilding, TEAMleren, TEAMfocus, TEAMdoelen  met jou of jullie! 

Waar voorheen de term werkgroepen nog fungeerden spreekt men tegenwoordig in de scholen  veelal over ontwikkelteams, stuurgroepen, leerteams, lesson study's of PLG's. Met echt wel duidelijke verschillen in de details zijn het  allen vormen om samen te werken en met elkaar te verbinden met onderwijsverbetering voor ogen.
De laatste vorm, PLG, wordt o.a. helder beschreven in het boek 'Leren in verbondenheid'. Dit boek beschrijft een vorm van samen leren waarin een groep professionals zich aan elkaar verbindt om elkaar te ondersteunen in vernieuwing van ieders praktijk. Het gaat hierbij om professionele leergemeenschappen waarin verbetering van het onderwijs samen opgaat met de persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten.

Tip: 
Ik team, wij teamen. Een praktisch boek over werken in een team, samenwerken. 

Schoolniveau

*Kwaliteit van het onderwijsproces, veiligheid en schoolklimaat (SKA) onderwijsresultaten (OR), sturen -kwaliteitszorg en ambities, uitvoering en kwaliteitscultuur (SKA)

Wat is goed voor deze leerlingen op deze school? 

In een lerende organisatie, een lerende school, wil elke schoolleider zijn/haar bijdrage leven en aan de ontwikkeling van de school, met zijn TEAM. Een goede schoolleider doet er toe! Geeft het goede voorbeeld, leeft voor & leidt/begeleidt met Lef & Liefde. 
Tweejaarlijks wordt de schoolbespreking (ism de IB / KC-er) gehouden om met het TEAM te bespreken of de school op koers ligt ... in lijn van de gestelde schoolambities. Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Is er een heldere missie/visie? Die door loopt in het schoolplan ... jaarplan? 
Heeft de school de basis op orde .. of zelfs meer dan dat? 

Kan je als schoolleider het verhaal (makkelijk - vlot - helder) vertellen waar jouw school voor staat (i.c.m. thema kwaliteitszorg)?
Hoe verhouden zich de thema's (indicatoren) opbrengsten (OR) in relatie met de OP-variabelen, het onderwijsproces. Waarbij het gaat om het aanbod (OP1), het zicht op de ontwikkeling (OP2) en het ped- en didactisch handelen (OP3)? 
En ... aan welke knoppen wordt dit jaar gedraaid om de school verder te ontwikkelen? 

Werken vanuit o.a.: verbondenheid, schoolambities, vanuit data, hogere opbrengsten, dashboard, onderwijsplan / kwaliteitskaarten, lerende school/organisatie (Senge: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gedeelde visie, teamleren, systeemdenken), op zoek naar samenhang, coherence (Michael Fullan). 

Bestuursniveau 

*Evaluatie, verantwoording en dialoog (BKA)

Hoe is de kwaliteit van deze school binnen ons bestuur? In vergelijk met andere scholen?  In vergelijk met scholen met dezelfde schoolweging? 

Kan je als bestuurder het verhaal (makkelijk - helder) vertellen waar de scholen binnen het bestuur voor staan (i.c.m. thema kwaliteitszorg)?
Hoe verhouden zich de thema's (indicatoren) opbrengsten (OR) in relatie met de OP-variabelen, het onderwijsproces binnen de scholen? Waarbij het gaat om het aanbod (OP1), het zicht op de ontwikkeling (OP2) en het ped- en didactisch handelen (OP3)? 
En ... aan welke knoppen wordt dit jaar gedraaid om de school (elke school op haar eigen wijze) verder te ontwikkelen? 

Werken vanuit o.a.: sturen, kwaliteitszorg, ambities, plannen (schoolplan, jaarplan, verbeterplan), overzichten, data, opbrengsten, kwaliteitscultuur, dashboard, de evaluatie, de verantwoording en de dialoog.

Op alle deelgebieden in de kaders hierboven beschreven kan ik passende ondersteuning en begeleiding bieden, op maat. 

 

Ga snel verder naar mijn aanbod @onderwijs

 

 

'Ruimte in regels'
De inspectie van onderwijs houdt zich aan de wet- en regelgeving. Het gaat hier om de - minimale - eisen waaraan een school moet voldoen. De inspectie laat de school vrij in hóe dat moet. Zij hebben 3 hoofdvragen die zij centraal houden bij hun toezicht op de scholen. 

1. Krijgen de leerlingen goed les?
2. Leren de leerlingen genoeg?
3. Zijn de leerlingen veilig?

 

Laten we vooral doen wat goed is voor onze kinderen. 
En hen voorbereiden op de toekomst in een snel veranderende maatschappij. 

 

Waarom deze 'Ruimte in regels' hier op mijn site erbij? 
Ik hoor regelmatig dat er veel 'moet' van de inspectie? Is dat zo?
De onderwijsinspectie stelt een kader, daarbinnen is nog veel ruimte voor eigen ambities en zelfgekozen profielen. 
Of 'moet' er misschien veel in de school, bepaald door ... het bestuur, de schoolleider ...?

Jan Jutten schreef in het artikel 'Onderwijs moet niets behalve boeien'
n.a.v. zijn boek 'Ont-moeten, boeiend onderwijs in een lerende school' het volgende: 

 

Ik ont-moet en/of ontmoet jullie graag in een gesprek over boeiend onderwijs! 

 

Ga snel verder naar mijn aanbod @onderwijs