ARTIKELEN 

In de afgelopen jaren (sinds 2010) ben ik enorm geïnspireerd geraakt door het gedachtengoed van Boeiend Onderwijs in een lerende organisatie. Op SBO De Klimop in Almere kregen wij 'in company' training van Jan Jutten & zijn collega's van Natuurlijk Leren. Hierna volgden  o.a. de trainingen het systeemdenken, Verbindend leiderschap, Opbrengstgericht leiderschap gegeven door Jan bij het AVS, te Utrecht. Conferenties van Howard Gardner, Otto Scharmer, Margreth Weathly, Daniel Kim, Andy Hargreaves heb ik met veel interesse kunnen bijwonen. 

Natuurlijk Leren is in de zomer van 2022 overgegaan in Leren in verbinding. 
Eind 2022 is de persoonlijke website van Jan Jutten gelanceerd waarin hij aangeeft nog door te gaan met zijn trainingen die vnl. gaan over leiderschap. 

Op de website van Jan Jutten* & op die van Leren in verbinding* staan zeer waardevolle artikelen die o.a. het werken vanuit een lerende organisatie, werken vanuit 'de 5e discipline' (Peter Senge), werken middels systeemdenken etc onderbouwen. Ook wordt het werken met Professioneel Kapitaal, Theory U (Otto Scharmer), Verbinding, Coherence (Michael Fullan), leiding geven aan levende systemen (Margareth Wheatly), ontwikkelen van een gezamenlijke visie (Daniël Kim) & de maakbaarheid van hersenen (Truus Römgens) uitgebreid beschreven. 


Ik nodig je uit om een kijkje te nemen op bovenstaande websites en te genieten van de inhoud. De inhoud van de artikelen neem ik mee in mijn dagelijkse werk. Het is 'a way of living' geworden. 

* Met persoonlijke goedkeuring van de makers zelf!