Mijn connectie met Leren in verbinding (LIV)

Vanaf november 2022 werk ik samen  met / voor Leren in Verbinding. 

Leren in Verbinding ondersteunt scholen en schoolbesturen in hun ontwikkeling. Zij doen dat vanuit het gedachtegoed van de lerende organisatie en de inzichten over levende systemen.

LIV bestaat sinds de zomer van 2022 en wordt geleid door Marjolein van der Klooster en Corrinne Dekker. Beiden hebben hun achtergrond in het onderwijs en jarenlang samengewerkt met o.a. Jan Jutten, voor en bij Natuurlijk Leren. Een belangrijk uitgangspunt van Leren in Verbinding is de zorg voor samenhang binnen een schoolsysteem. LIV werkt samen met diverse partners. 

O.a.

Workshop -  Systeemdenken in de klas 

Training - Kwaliteit vanuit data  - DATAgestuurd onderwijs 

Leertraject - Samen leiding geven aan een lerende organisatie Onderstaande staat op de site van LIV beschreven; 

Regina Vorderman werkt sinds 1994 in het basisonderwijs, zowel in het regulier- als het speciaal basisonderwijs. Zij heeft vooral, in haar jaren als groepsleerkracht, het onderwijs voor de kinderen boeiend weten te maken, passend bij de omgeving, de tijd en de cultuur. Zij heeft ervaring als intern begeleider, (gedeeld) onderwijsinhoudelijk leider en onderwijsadviseur op verschillende scholen. In 2009 rondde zij de Master-SEN opleiding af bij het Seminarium van Orthopedagogiek, met specialisatie begeleiden. 

Tien jaar geleden (2012) maakte zij kennis met Natuurlijk Leren, en de inhoud van 'boeiend onderwijs in deze tijd'. Onder leiding van Jan Jutten, Truus Römgens en Arsène Francot (†) werd het gedachtengoed van de lerende school op het SBO besproken, als mogelijkheid om het werk op school voor iedereen prettiger, boeiender en dus beter te maken. Tijdens de AVS-trainingen van Jan Jutten zat zij op het puntje van haar stoel, om meer te weten en verder te leren over; verbindend leiderschap, systeemdenken in een lerende school, opbrengstgericht leiderschap.

'Begrijpen voor ingrijpen’ is voor haar het motto bij aanvang van een opdracht in haar huidige rol van onderwijsadviseur. Systeemdenken is voor Regina vanzelfsprekend en zij past de bijbehorende systemtools regelmatig, op een natuurlijke wijze, toe in haar werk. Zij is door de jaren heen het schoolsysteem steeds meer als geheel gaan zien. Door in-en uit te zoomen, samen met het hele team of deel van het team bekijkt zij het grotere plaatje, the big picture, met aandacht voor ieders rol in het geheel. In haar huidige rol als kwaliteitsmedewerker op scholen neemt zij het gericht kijken mee in de opdracht om onderlinge betrekkingen te zien in plaats van losse gebeurtenissen, om te zoeken naar hefbomen voor verbetering van de onderwijspraktijk. Waar het gaat om boeiend passend- en opbrengstgericht onderwijs bieden aan kinderen, weet Regina een team te motiveren, te inspireren vanuit haar waarden enthousiasme, samenwerken, integer, authenticiteit en loyaliteit. Binnen opdrachten wordt Regina gezien als analytisch, planmatig, mens- en resultaatgericht en voert haar taken gedegen en zorgvuldig uit. Zij heeft oog voor het proces en het welbevinden van de mens daarbij. Zij is pro-actief, neemt verantwoordelijkheid, durft keuzes te maken met ‘de bedoeling van het onderwijs’ altijd helder voor ogen. Vooral het leren in verbinding zet Regina in haar kracht; van de leerkracht op de werkvloer, onderwijsinhoudelijk overleg met het hele team... naar leiding geven aan een lerende organisatie met hogere opbrengsten.