| Deskundig Onderwijs Advies | Lerende School | EDI | Kwaliteit | Boeiend Leerdoelgericht Opbrengstgericht Onderwijs | Systeemgericht | Schoolambities |

Boeiend onderwijs in deze tijd

In 2010 leerde ik Jan Jutten en zijn collega's van het bedrijf Natuurlijk Leren kennen. Ik was als intern begeleider werkzaam op SBO De Klimop in Almere. Verschillende bijeenkomsten en trainingen met het team, groepsbezoeken incl. nabesprekingen met een mindmap voor de leerkracht (met feedback) zorgden voor o.a. meer betrokkenheid, meer werkplezier en hogere opbrengsten in het SBO. Alles heeft met alles te maken. 

Vanaf die tijd is alles wat met 'Boeiend onderwijs in een lerende organisatie' te maken heeft niet meer weg te denken in mijn handelen op de scholen.

Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten door middel van het creëren van onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit. Om dit te realiseren is in elk geval innerlijke betrokkenheid nodig, zowel van de leraar als van de leerlingen. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. Daarbij is een rijke leeromgeving onmisbaar.

Boeiend onderwijs is gebaseerd op de vijf disciplines van Peter Senge:

  • gemeenschappelijke visie: wat willen wij als school met zijn allen creëren? Wat doet ertoe?
  • persoonlijk meesterschap: de eigen visie en persoonlijke ontwikkeling van elke betrokkene;
  • systeemdenken: allerlei zaken die op school of in de klas gebeuren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar;
  • mentale modellen: vaak onbewuste aannames over de werkelijkheid; onze opvattingen en handelingspatronen;
  • teamleren: samen werken, samen leren van en met elkaar.


Trainingen

In samenwerking met Leren in verbinding
Hogere opbrengsten door boeiend onderwijs 

https://www.lereninverbinding.com/trajecten/

https://www.lereninverbinding.com/data/cms_uploads/files/source/2020hogeopbrengsten.pdf