Mijn connectie met Marcel Schmeier (EDI)

Sinds oktober 2023 werk ik samen met Marcel Schmeier.

Als onderwijsadviseur, gecertificeerd EDI trainer, mag ik de EDI trainingen & inspiratiesessies geven om volgens de inhoud van het door hem vertaalde boek Expliciete Directe Instructie 2.0 de kwaliteit van de instructie op de scholen, het didactisch handelen van de leerkrachten, te vergroten. 

Voor een duurzaam resultaat en goede verbinding met de dagelijkse praktijk in de klas is het raadzaam om de teamscholing aan te vullen met lesobservaties en feedbackgesprekken.

Voor meer informatie: Gewoon Goed Lesgeven

Of zie EDI training