| Deskundig Onderwijs Advies | Lerende School | Oog voor Kwaliteit | Boeiend Opbrengstgericht Onderwijs | Vanuit Schoolambities | Passend Onderwijs |

SBO specifiek

Speciaal Basis Onderwijs uitgelicht
Op basis van mijn eigen ervaringen als IB-er in het SBO en als onderwijsadviseur op meerdere SBO scholen in het land geef ik advies en training over verschillende items: 

*Kwaliteitszorg *Zorgstructuur *Leerdoelgericht werken *Leerroutes *Passende Perspectieven *Schoolambities *OPP/Uitstroom *Boeiend Onderwijs *Analyse van Opbrengsten *Onderwijsplannen *EDI *Meervoudige intelligenties *Coöperatieve werkvormen *Inspectiecriteria *Leerteams/ontwikkelteams of PLG

Als sparringpartner / critical friend - voor IB en schoolleider
Als coach op de werkvloer - in de groepen, voor de groepsleerkrachten
Als trainer - voor het hele team 
Als adviseur - voor de schoolleider 


*Op maat 

Afhankelijk van wat de precieze hulp- of ondersteuningsvraag is kunnen we kijken wat de inhoud van mijn ondersteuning, consultancy, is.